გაიგე შენი ქონების რეალური ღირებულება

როდის გჭირდებათ რეა?

თქვენ გჭირდებათ "რეა" უძრავი ქონების ონლაინ სისტემა თუ/როცა:

 • გეგმავთ უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვას ან გაქირავება-ქირაობას
 • იძულებული ხართ გადაწყვიტოთ სასამართლოში ქონებრივი დავა
 • გაინტერესებთ უძრავი ქონების ღირებულება, რომელიც მიიღეთ მემკვიდრეობით, გაჩუქეს ან მიიღეთ გაყოფის შედეგად
 • გჭირდებათ ქონების დაზღვევა
 • აპირებთ საინვესტიციო პროექტის განხორციელებას
 • გჭირდებათ საბანკო კრედიტის უზრუნველყოფა/უძრავი ქონების იპოთეკით დატვირთვა
 • ფიქრობთ საწარმოს კაპიტალში შეტანა/ამოღებას
 • ეძებთ უძრავი ქონების საუკეთესო გამოყენების გზას
 • უნდა სწორად ასახოთ უძრავი ქონების ღირებულება ფინანსურ ანგარიშგებაში
 • ვალდებული ხართ დაადასტუროთ უძრავი ქონების გადასახადებით დასაბეგრი ბაზა
 • გსურთ უძრავი ქონების შეფასების პროცესის გამარტივება და მოკლე დროში განხორციელება
 • გინდათ უძრავი ქონების ეფექტურად და კომფორტულად მართვა
 • გაინტერესებთ უძრავი ქონების ისტორიის გაგება
 • გნებავთ უძრავ ქონებაზე სტატისტიკური მონაცემებისა და ტენდენციების შესახებ ინფორმაციის მიღება