გაიგე შენი ქონების რეალური ღირებულება

მომსახურების ფასები

ფასები მოცემულია ეროვნულ ვალუტაში და შეიცავს დღგ-ს. პაკეტები "მინი" და "ინდივიდუალური" შეზღუდული არაა დროში და მათი გამოყენება შესაძლებელია თანხის ამოწურვამდე. სერვისი "ექსპერტული შეფასება" შექმნილია ყველა მომხმარებლისთვის (გადახდა წარმოებს მომხმარებელსა და შემფასებელს შორის), ხოლო სერვისი "ექსპერტული შეფასება Pro" შექმნილია მხოლოდ შემფასებლებისთვის (გადახდა წარმოებს შემფასებელსა და "რეას" შორის).

მინი სილვერი გოლდი პრემიუმი მაქსი ინდივიდუალური
15

149

თვეში

499

თვეში

2499

თვეში

9450

თვეში

0.00
ჩემი ქონება 5 5 50 100 300
ექსპრეს შეფასება 2 2 50 1000 5000
ექსპერტული შეფასება 2 2 50 100 შეუზღუდავი შეთანხმებით
ინფორმაციის მოძიება 0 0 15 1000 შეუზღუდავი
ბაზრის მონიტორინგი 5 5 50 500 შეუზღუდავი
ბაზრის ანალიზი 2 2 50 500 შეუზღუდავი
შეტყობინებები 5 5 25 1000 შეუზღუდავი
ექსპერტული შეფასება Pro 5 5 25 500 100
განცხადებები უფასო უფასო უფასო უფასო უფასო უფასო
მომსახურებ(ებ)ის შესაძენად გაიარეთ რეგისტრაცია